ARKHAUS

studio

Studio_Panorama_web width=

Arkitektkontoret ARKHAUS vart etablert i 2010 av arkitekten alexander Kupz, som allereie på dette tidspunktet hadde fleire år erfaring med planlegging i Nord-Noreg. I dag er firmaet fast etablert som einaste arkitektfirma i Hammerfest. Kontoret har ein fast lokal stab som utvidast gjennom samarbeid med andre arkitektkontor og frie arkitekter ved behov. Dette gjer at ARKHAUS kan tilbyde kompetanse og råd i høve til prosjektering prega av lokale og regionale utfordringer, men alltid med blikk på nasjonal og internasjonal utvikling innanfor arkitektur.

Våre arkitektar jobbar alltid imot heilslege løysinger, altså med blikk på omgjevnad, administrative og tekniske utfordringer og ikkje minst behovet til brukaren. Utforming av form og fasade inkludert val av material og farge er dermed ofte ikkje utgangspunkt men resultat av ein føregåande omhyggeleg funksjonsanalyse.

Verktøyet i ARKHAUS er fyrst og fremst hovudet. Idéane formidlast, avhengig av prosjekttype og omfang, med penn og papir eller via dataassistert konstruksjon på skissar, detaljteikningar og illustrasjonar i både 2D, 3D og som interaktiv modellering BIM.

ARKHAUS kan gjeve assistanse på alle område og i alle fasar av prosjektering frå idéutvikling og skissering til detailplanlegging, med fokus på:
> einebustadar, større bustadsbygg og generell busetnad
> kontor- og næringsbygg
> helseinstitusjonar
> offentlege bygg

 

Studio_kart_arkhaus

kontakt


  Ditt namn (påkravd)

  Din epost (påkravd)

  Emne

  Di melding til ARKHAUS

  addresse

  Sjøgata 17, 9600 Hammerfest, Norway

  PO Box 37, 9615 Hammerfest

  +47 417 90 525

  Org: 913 014 499

   

  Studio_logo_NAL

  Studio_logo_arkitektbedriftene